Карта "Zloto Aeronu" к игре Герои Меча и Магии 4 Ветры Войны


карт 112

Zloto Aeronu

Герои Меча и Магии IV: Ветры Войны
Рейтинг: 0
Поверхность карты "Zloto Aeronu"
Размер
XL
Автор
Unregistered Au..
Людей
6
Язык
Польский
Команд
6
Комментариев
нет (оставить)
Игроков
6
Скачиваний
575
Дата размещения карты
08.01.2018
Страна автора
Неизвестно
Нравится / Не нравится
Подземелье карты "Zloto Aeronu"
Скачать
Дополнительно
Найти все карты автора Написать автору
Поделиться

Zachodnia czкњж Aeronu naleїy do najbogatszych w zіoto regionуw. Po rozliczeniu dawne paсstwa przestaіy istnieж, a ludy rozproszyіy siк po nowym, nieznanym њwiecie. Bogate zіoїa przyci№gnкіy wielu, ktуrzy zamierzaj№ podbiж te tereny. Moїesz pokierowaж losami jednego z szeњciu bohaterуw. Wybierz swoje ulubione stronnictwo pokonaj wszystkich wrogуw, zapanuj nad Aeronem! [br] [br] (Uwaga! Mapa zawiera pewne skrypty, bardzo istotne w rozgrywce. Dlatego waїne jest tu dokіadne czytanie tekstu i odczytywanie znakуw (sign) na obszarach mapy) W razie trudnoњci przy rozwi№zywaniu jakiegoњ questu piszcie na maila: haarald@wp.plКомментариев: 0 Оставить комментарий
Карты
Реклама

КОПИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ СО СТРАНИЦ
ПОРТАЛА ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ.
© 1999-2018 HEROESPORTAL TEAM


Реклама